Prejsť na obsah
Dianie na SvF

logo tempusV dňoch 22.8.2011 - 26.8.2011 privítal dekan SvF STU prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., vedúci Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. a riešiteľ projektu prof. Ing. Jozef Kriš ,PhD. s kolektívom pracovníkov účastníkov piateho Tempus projektu úspešne realizovaného na Stavebnej fakulte STU. Názov projektu je „Towards Sustainable Water Resources Management in Central Asia" (Trvalo udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi v Strednej Ázii) a jeho označenie je 158982-Tempus -ES -Tempus -JPCR.

Projekt je financovaný Európskou komisiou a bol schválený v roku 2009. Ukončený bude 16.1.2013. Podávateľom projektu je Univerzita v Alicante a jedným z jeho cieľov je vytvoriť študijný program zameraný na trvalo udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi v Strednej Ázii. Tomuto cieľu zodpovedá aj zloženie partnerov. Sú nimi partnerské organizácie: Univerzita v Janove, Varšavská prírodovedecká univerzita, Inžiniersko-ekonomický inštitút v Karshi v Uzbekistane, Poľnohospodárska štátna univerzita v Kazachstane, Štátna technická univerzita v Almate v Kazachstane, Kirgizská štátna univerzita v Bishkeku, Technická univerzita v Bishkeku, Ministerstvo poľnohospodárstva v Kazachstane, Ministerstvo poľnohospodárstva a vodných zdrojov v Kirgizstane, Ministerstvo školstva a vedy v Kirgizstane, Ministerstvo školstva a vedy v Kazachstane, Ministerstvo školstva v Uzbekistane, Ministerstvo školstva v Tadžikistane a Technická univerzita v Tadžikistane.

Účasť univerzít a ministerstiev v projekte pomáha efektívnejšiemu využitiu výsledkov projektu v praxi.

Hostia, ktorých sme privítali na našej univerzite, sú vedúci katedier a učitelia z univerzít zapojených do projektu, s ktorými budeme spolupracovať na návrhu nového študijného programu.

http://kazntu.kz/en/node/2148

http://www.swan-water.eu/legal_notice.html