Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 02.09. – 06.09.2015 sa v Istanbule, v rámci medzinárodného projektu s označením UNIGOV - 530720 - TEMPUS - 1- 2012 - 1 -  ES – JPGR, financovaného Európskou komisiou, uskutočnilo koordinačné stretnutie a workshop partnerov projektu.

Napriek zhoršenej bezpečnostnej situácii v Líbyi sa pracovného stretnutia zúčastnili štyria z ôsmych partnerov, ktorí informovali o súčasnej situácii na líbyjských univerzitách:

- Zawia University,
- University of Misurata,
- University of Benghazi,
- Sebha University.

Z európskych partnerov boli zastúpení:

- London Metropolitan University,
- Tallinn University  of Technology,
- Slovenská Technická Univerzita, Bratislava.

Hlavnou témou workshopu bol „Fundraising“ (alternatívne zdroje financovania vysokého školstva). Skúsenosti európskych univerzít v oblasti Fundraisingu boli prezentované ostatným partnerom. Zástupcovia Slovenskej Technickej Univerzity pripravili 2 prezentácie k danej téme: „Higher Education Fundraising System“ (Systém alternatívneho zdroja financovania na vysokých školách) a „Alumni Club as a Tool for Co-operation with External Bodies“ (Alumni klub ako nástroj na spoluprácu s externými subjektmi).

unigov

Projekt UNIGOV - Modernizing UNIversity GOVernance and Management in Líbya  patrí medzi spoločné projekty, v rámci ktorých sa realizuje podpora národnej reformy v partnerských krajinách v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

unigov

Cieľom projektu je modernizácia riadenia vysokých škôl v Líbyi. Podávateľom projektu je Univerzita v Alicante. V projekte je zapojených osem univerzít z Líbye a EU univerzity z Veľkej Británie, Estónska a Slovenská technická univerzita.

Zodpovedným riešiteľom projektu na Stavebnej fakulte STU je prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. Projekt sa realizuje na SvF STU s vybraným tímom pracovníkov z rôznych katedier fakulty. Realizácia projektu je plánovaná do októbra 2016.

Informácie o projekte sa nachádzajú na web stránke: http://www.tempus-unigov.eu/.