Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Organizácia SEAL CYPRUS usporiadala tréningový kurz s názvom "Youth Minded". Hlavnou témou projektu boli sociálne médiá v spojitosti s mentálnym zdravím mládeže. Tréningový kurz bol určený ľuďom pracujúcim s mládežou, učiteľom, mládežníckym lídrom a dobrovoľníkom. Tréningový kurz sa uskutočnil v meste Larnaka na Cypre v období od 18. do 26. marca 2017. Slovenská organizácia ADEL, ktorá vytvára priestor pre mládežnícke výmeny, tréningové školy a dobrovoľníctvo, bola zastúpená dvomi účastníčkami, Martinou Majorošovou (SvF STU) a Veronikou Tkáčovou (UVLF). Obe účastníčky sú študentky doktorandského štúdia a aktívne pracujú s mladými ľuďmi na svojej univerzite. Tréningový kurz absolvovalo 20 účastníkov z 10 krajín EÚ: Cyprus, Poľsko, Estónsko, Litva, Česko, Slovensko, Španielsko, Grécko, Portugalsko a Taliansko. Každá krajina vyslala 2 účastníkov, ktorí aktívne pracujú s mládežou a zaujímajú sa o problematiku vplyvu sociálnych médií na mentálne zdravie mládeže. Hlavnou myšlienkou tréningového kurzu bolo lepšie pochopenie témy projektu a oboznámenie sa s kultúrnymi a sociálnymi rozdielmi medzi zúčastnenými krajinami navzájom.

ym

Prednášky tréningu boli na tému sociálne média, body image, cyberbulling (online šikanovanie), sebauznanie, sebavedomie, odolnosť voči stresu, ako efektívne bojovať so stresom, poruchy stravovania a začlenenie imigrantov a azylantov do kolektívov. Súčasťou programu bola návšteva mládežníckeho a informačného centra v Larnake a prednáška komisára pre dobrovoľníctvo a mimovládne organizácie (NGO) Yianniisa Yiannakisa, ktorý priblížil legislatívne zmeny a vízie mimovládnych organizácií a neziskových organizácií, orientovaných najmä na prácu s mládežou na Cypre.

ym

Pre viac informácií o projekte a hosťujúcej organizácii navštívte stránky: www.facebook.com/sealngocy, www.sealcyprus.org,  www.linkedin.com/company/seal-cyprus, https://www.instagram.com/sealcyprus