Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás upozorniť na výzvu, ktorú zverejnil EkoFond. Je to program založený Slovenským plynárenským priemyslom, ktorý od svojho vzniku finančne podporuje projekty efektívneho využívania energie, ochrany životného prostredia a aktivity spojené s osvetou v týchto oblastiach.

Aktuálne je vyhlásená výzva v rámci Programu 04 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu – najbližšia uzávierka je 1. 3. 2013.

Viac informácií o programoch na podávanie projektov v rámci tohto fondu sa dozviete na stránke www.ekofond.sk.

článok EkoFond opäť podporí inovatívne projekty mladých vedcov
Podmienky pre udelenie finančného príspevku