Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

Promócie bakalárov

akademický rok 2013/2014

aula Akademika Bellu (B 101)

Stavebnej fakulty STU

 

9.7.2014

(streda)

 

09.00 hod. – PSA      A - I

Nácvik o 07.30 hod. u svojej referentky na študijnom oddelení!  

11.00 hod. – TMS

Nácvik o 09.30 hod. u svojej referentky na študijnom oddelení!

13.00 hod. – PSA      J - O

Nácvik o 11.30 hod. u svojej referentky na študijnom oddelení!   

15.00 hod. – PSA      P - Ž

Nácvik o 13.30 hod. u svojej referentky na študijnom oddelení!  

10.7.2014

(štvrtok)

09.00 hod. – GaK, MPM

Nácvik o 08.00 hod. u svojej referentky na študijnom oddelení! 

11.00 hod. – VSVH , STOP

Nácvik o 10.00 hod. u svojej referentky na študijnom oddelení! 

13.00 hod. – IKDS, CE

Nácvik o 12.00 hod. u svojej referentky na študijnom oddelení!  

 

Účasť na nácviku je povinná, zároveň Vám budú odovzdané doklady potvrdzujúce úspešné ukončenie štúdia. Kto sa nedostaví na promóciu minimálne 15 minút pred slávnostným odovzdávaním diplomov, bude vylúčený z promočného aktu!