Prejsť na obsah
Dianie na SvF


Promócie bakalárov a inžinierov na SvF STU

 

„Už utíchli posluchárne, diplom hreje v náručí.

Že tie roky nie sú márne, len usilovnosť Vám zaručí !

Gaudeamus včera stíchlo, dnes je život pred Vami,

 a ten beží strašne rýchlo, chráňte sa pred prehrami!

Nový index - čisté stránky.

Život Vám dá do nich známky...“

 

... týmito a podobnými slovami sa každoročne lúčia absolventi Stavebnej fakulty STU, aby vzápätí vykročili každý svojou vlastnou cestou...

 Promócie bakalárov a inžinierov na SvF STU

 

V akademickom roku 2012/2013 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave ukončilo bakalárske štúdium 529 študentov a inžinierske štúdium 490 študentov. Z uvedených počtov získalo 

 

Cenu rektora:  6   inžinierov,
Cenu dekana:  25 inžinierov,
Cenu za najlepšiu diplomovú prácu:  12 inžinierov,
Cenu ministra dopravy: 2   inžinieri,
Cenu predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR:                         1   inžinier,
Cenu Komory geodetov a kartografov:  1   inžinier,
Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov:  2   inžinieri,
Cenu zamestnávateľov vo VH:          1   inžinier,
Cenu Slovenskej cestnej spoločnosti:             1   inžinier,
Cenu prof. Arpáda Tesára:      1   inžinier.

 

Promócie bakalárov a inžinierov na SvF STUPromócie bakalárov a inžinierov na SvF STU 

 

Cenu rektora:       7   bakalárov,
Cenu dekana:        11 bakalárov,
Cenu za najlepšiu bakalársku prácu:                                                        8   bakalárov.

                                 

Promócie bakalárov a inžinierov na SvF STUPromócie bakalárov a inžinierov na SvF STU