Prejsť na obsah
Dianie na SvF

akademický rok 2014/2015 aula Akademika Bellu (B 101) Stavebnej fakulty STU

 

1.7.2015

(streda)

 

09.00 hod.  – GaK, MPM,CE

Nácvik o 8.00 hod. u svojej referentky na študijnom oddelení.    

11.00 hod.  – VSVH, KKP, SNOU

Nácvik o 10.00 hod. u svojej referentky na študijnom oddelení.   

13.00 hod.  – NKS, IKDS

Nácvik o 12.00 hod. u svojej referentky na študijnom oddelení.   

 

 

2.7.2015

(štvrtok)

 

09.00 hod.  – PSA, TZB,TPB

Nácvik o 8.00 hod. u svojej referentky na študijnom oddelení.   

11.00 hod.  – TS

Nácvik o 09.30 hod. u svojej referentky na študijnom oddelení.                           

13.00 hod.  – AKP

Nácvik o 11.30 hod. u svojej referentky na študijnom oddelení.   

  

 

Účasť na nácviku je povinná, zároveň Vám budú odovzdané doklady potvrdzujúce úspešné ukončenie štúdia. Kto sa nedostaví na promóciu minimálne 15 minút pred slávnostným odovzdávaním diplomov, bude vylúčený z promočného aktu.