Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V priestoroch Múzea dopravy v Bratislave sa 19. októbra 2018 uskutočnilo podujatie s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU. Cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými odbornými školami, univerzitami a regionálnymi partnermi bolo zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách a o prácu v oblasti dopravy, ktorá je odvetvím poskytujúcim záruku profesionálneho uplatnenia. Pripravený bol aj bohatý sprievodný program. Okrem Bratislavy sa podujatie konalo aj 4. októbra v Trnave.

Na účasť na podujatí bola druhý rok po sebe oslovená aj Stavebná fakulta, zastúpená Katedrou dopravných stavieb. V stánku fakulty mohli záujemci získali informácie o možnostiach štúdia po skončení strednej školy, o študijných odboroch, výskume, aktivitách, možnostiach aktívneho zapojenia sa v rámci rôznych výskumných projektov, účasti na konferenciách a zaujímavých exkurziách prepájajúcich teóriu a prax. Záujemcom boli k dispozícii aj prezentačné predmety, informujúce o jednotlivých študijných odboroch a nápomocné pri orientácii v štúdiu, bývaní a ďalších aktivitách na Stavebnej fakulte. Mladí študenti mali mnoho otázok a dúfame, že sa s viacerými z nich o pár rokov stretneme na pôde Stavebnej fakulty.

Bližšie informácie nájdete na web stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR Dni kariérneho poradenstva.

 

Ing. Silvia Cápayová, PhD., Katedra dopravných stavieb Stavebná fakulta STU v Bratislave