Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Naša fakulta pokračovala aj v uplynulom období v novej, jednotnej a ucelenej koncepcii propagácie štúdia u nás. Koncept Stavebnej revolúcie 4.0, ktorý nadväzuje na myšlienky Industry 4.0, teda štvrtej priemyselnej revolúcie, sme do marketingovej komunikácie SvF po prvýkrát aplikovali začiatkom roku 2019. Prirodzene, kampaň každoročne inovujeme, reagujeme na zmenené podmienky a súčasne sa snažíme o pokrytie nových komunikačných kanálov, ktorými zaujmeme budúceho vysokoškoláka. Motivuje nás predovšetkým presvedčenie, že hoci je štúdium techniky náročné, vynaložená energia a úsilie sa absolventovi mnohonásobne vráti - a to nielen na trhu práce.

Začiatkom minulého roka sme pristúpili k uskutočneniu plánu, ktorého absenciu sme pociťovali už dlhšiu dobu. Statické fotografie a odstavce textu skrátka už nie sú vždy „in“. Doba praje autentickosti, profesionalite a dynamike. Inšpirovaní touto myšlienkou sme začali realizovať sériu ôsmich propagačných videoklipov predstavujúcich študijné programy Bc. štúdia. V podmienkach takmer úplného lockdownu, v ktorom sa naša krajina ocitla začiatkom roka 2021, sa zámer v začiatkoch javil ako ťažko uskutočniteľný. V obmedzených podmienkach, cez online meetingy, sme teda zväčša formou práce z domu prediskutovali v širokom tíme zloženom z kolektívov katedier a zamestnancov oddelenia vzťahov s verejnosťou koncepčné otázky a rámcové organizačné aspekty.

   

   

Verili sme, že jarné mesiace prinesú očakávané uvoľnenie pandemických opatrení, teda i čiastočný  návrat k bežnému životu. To sa nakoniec aj stalo. Hoci kombinovanou formou, teda výkonom práce stále prevažne len z domácnosti a bez fyzickej prítomnosti študentov (tí mali naďalej dištančnú výučbu), usúdili sme, že správny čas na realizáciu nastal práve teraz a produkciu videoklipov sme naplánovali na obdobie letných prázdnin. Verili sme, že takto nastavený harmonogram výroby nám dovolí zámer úspešne dokončiť aj napriek zložitejším podmienkam.

Začiatkom júna 2021 sa uskutočnili posledné stretnutia predvýrobnej etapy a koncom júna sme mohli začať s produkciou. V podmienkach opäť čiastočne uvoľnených pandemických opatrení prebiehala výroba bez problémov. Pri nakrúcaní v exteriéroch sme ocenili pomocnú ruku prírody, ktorá nás prakticky vo všetky plánované dni potešila horúcim a slnečným letným počasím. Samozrejme, ako to už v tomto období bývalo (a ešte stále býva), určité pandemické opatrenia sa časom menili, a tak sme na ne museli flexibilne reagovať, v niektorých prípadoch aj z hodiny na hodinu. I napriek tomu sa výroba zaobišla bez výraznejšieho sklzu.

Sériu klipov sme neponímali v prísne reklamnom móde. Išlo nám skôr o populárno-náučnú formu, ktorá atraktívnym spôsobom priblíži nosné témy a podstatné znaky našich bakalárskych študijných programov. Naša fakulta je jedinou stavebnou fakultou na Slovensku, ktorá poskytuje štúdium vo všetkých oblastiach stavebníctva a geodézie. Tomu primerane zodpovedá aj počet bakalárskych študijných programov, ktorých je celkovo osem. Aj s ohľadom na takto pestrú paletu možností sme názoru, že zvolený koncept priblíži uchádzačovi náplň jeho budúceho štúdia a voľbu toho správneho bakalárskeho študijného programu najefektívnejším možným spôsobom.

S ohľadom na „populárno-náučný“ žáner sme pristupovali k riešeniu všetkých realizačných detailov. Lokácie sme vyberali dôsledne autenticky, využívali sme výhradne priestory našej fakulty, laboratórií, prípadne výsledkov nášho výskumu v teréne či v praxi a účinkovali v nich zamestnanci, doktorandi a absolventi SvF. Videoklipy vďaka tomu získali čiastočne i dokumentárny charakter. Samostatne sme realizovali trailer, ktorý slúžil ako upútavka na pripravovanú sériu videoklipov na sociálnych sieťach, no súčasne môže plniť funkciu jednoduchého a účinného propagačného videoklipu celej fakulty.

   

Sériu videí sme realizovali kombináciou dodávateľského spôsobu a využitia našich vlastných kapacít. V jednom prípade sme siahli aj po medziuniverzitnej spolupráci a vďaka ochote Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave (FMK UCM) sa nahrávanie voiceoverov pre všetky klipy, s výnimkou videa pre program Civil Engineering, uskutočnilo v štúdiu fakultného Rádia Aetter hlasmi rozhlasových spíkrov bez akéhokoľvek nároku na odmenu.

S výsledkom som nadmieru spokojná. Séria týchto videí je pre mňa predovšetkým dôkazom, že na fakulte máme nielen široké spektrum tém, ktoré našim študentom môžeme ponúknuť, ale aj mnoho veľmi šikovných a talentovaných ľudí, ktorí svojim zanietením mnohokrát nad rámec pracovného času a povinností preukazujú svoj vzťah k fakulte. Práve toto zanietenie je najväčšou inšpiráciou pre našich súčasných aj budúcich študentov, pre ďalšiu generáciu..., “ uzatvára prodekanka Katarína Gajdošová.

Bakalárske študijné programy SvF STU: propagačné videoklipy

Koncepcia: Katarína Gajdošová, Andrej Bisták, Richard Čecho
Réžia: Richard Čecho
Kamera: Richard Čecho
Scenár a text voiceoveru: Réka Wittmanová (CE), Ján Erdélyi a kolektív (GaK), Peter Paulík a kolektív (IKDS), Martina Majorošová a kolektív (KKP), Karol Mikula a kolektív (MPM), Lukáš Bosák a kolektív (PSA), Barbara Križanová a kolektív (TMS), Michaela Danáčová a kolektív (VSVH), Richard Čecho, Andrej Bisták, Katarína Gajdošová, Zuzana Chalupová
Preklad voiceoveru do anglického jazyka a korektúra: Edina Borovská
Voiceover: Martin Bruňanský, Mária Tisoňová, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
Fotografie: Andrej Bisták
Trailer: Richard Čecho, Andrej Bisták
Projektový manažment a administratíva: Andrej Bisták
Koordinácia: Andrej Bisták, Richard Čecho
Počet e-mailov projektu: viac ako 380
Veľkosť surového obrazového materiálu: 480 GB
Realizácia: marec - november 2021
Produkcia: júl - august 2021
Premiéra traileru: 25. novembra 2021
Premiéra videí: 3. februára 2022 v rámci fakultného Dňa otvorených dverí

Ďakujeme za spoluprácu jednotlivcom, spoločnostiam a organizáciám: BIM asociácia Slovensko, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Mária Šibíková a Jozef Šibík (Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.), Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, HB Reavis Slovakia a.s., Václav Čáp (Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy), Nákupné centrum CENTRAL Bratislava, PROMA, s.r.o., Rádio AETTER, Peter Spál (Slovenský hydrometeorologický ústav), Slovenský národný komitét fib, Richard Púček (Váhostav - SK a.s.), Michal Puškáč (Výskumný ústav vodného hospodárstva), YIT Slovakia a.s., Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Propagačné videá na YouTube kanáli fakulty

Text, foto: Andrej Bisták, Oddelenie vzťahov s verejnosťou SvF STU