Prejsť na obsah
Dianie na SvF


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:

Katedra telesnej výchovy Stavebnej fakulty STU Bratislava,

Termín:

15. máj 2013,

Miesto:

tenisové kurty Mladá Garda, Račianska ul., Bratislava,

Prezentácia:

8.00 hod., tenisové kurty Mladá Garda,

Kancelária súťaže:

tenisové kurty Mladá Garda,

Otvorenie súťaže:

8.45 hod. Tenisové kurty Mladá Garda,

Ukončenie súťaže:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného zápasu,

Riaditeľ súťaže:

Mgr. Čepová Helena, č. t.: 0907/353 331, e-mail: helena.cepova@stuba.sk,

Sekretariát:

KTV SvF STU , e-mail: viera.vojcikova@stuba.sk, č. t.: 02/59274264,

Prihlášky:

zasielajte riaditeľovi súťaže do 10.05.2013, e-mail: helena.cepova@stuba.sk,

Hlavný rozhodca:

doc. Michal Nemec, PhD.,

Súťažná komisia:

riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca,

Podmienka účasti:

študenti prvého (Bc.) a druhého (Ing.) stupňa vysokoškolského štúdia na STU 2012/2013,

Ceny:

za 1. – 4. miesto diplom.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Miesto:

tenisové kurty ŠD Mladá Garda,

Systém súťaže:

hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, schválených STZ,

Súťažné kategórie:

dvojhra muži, dvojhra ženy,

Časový program:

15. 5. 2013 (streda) 8.00 hod. prezentácia, 8.30 hod. losovanie, ďalší program bude zverejnený v mieste súťaže.

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Hráči sú povinní počas celého turnaja byť k dispozícii vedeniu turnaja a na požiadanie prevziať funkciu rozhodcu. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní hráči, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú Majstrovstiev STU na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.

 

Mgr. Helena Čepová
riaditeľka súťaže