Prejsť na obsah
Dianie na SvF


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Usporiadateľ:

Katedra telesnej výchovy Stavebnej fakulty STU Bratislava,

Termín:

25. máj 2013,

Miesto:

tenisové kurty Mladá Garda, Račianska ul., Bratislava,

Prezentácia:

8.30 hod., tenisové kurty Mladá Garda,

Kancelária súťaže:

tenisové kurty Mladá Garda,

Otvorenie súťaže:

tenisové kurty Mladá Garda,

Ukončenie súťaže:

slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného zápasu,

Riaditeľ súťaže:

Mgr. Čepová Helena, č. t.: 0907/353 331, e-mail: helena.cepova@stuba.sk,

Sekretariát:

KTV SvF STU , e-mail: viera.vojcikova@stuba.sk, č. t.: 02/59274264,

Prihlášky:

zasielajte riaditeľovi súťaže do 17.05.2013, e-mail: helena.cepova@stuba.sk,

Hlavný rozhodca:

doc. Michal Nemec, PhD.,

Súťažná komisia:

riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca,

Podmienka účasti:

študenti tretieho (PhD.) stupňa vysokoškolského štúdia na STU 2012/2013 a zamestnanci STU,

Ceny:

za 1. – 4. miesto diplom.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:

Miesto:

tenisové kurty ŠD Mladá Garda,

Systém súťaže:

hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, schválených STZ,

Súťažné kategórie:

štvorhra muži, štvorhra ženy,

Časový program:

25. 5. 2013 (streda) 8.30 hod. prezentácia, 8.45 hod. losovanie, ďalší program bude zverejnený v mieste súťaže.

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Hráči sú povinní počas celého turnaja byť k dispozícii vedeniu turnaja a na požiadanie prevziať funkciu rozhodcu. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní hráči, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú Majstrovstiev STU na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.