Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Minulý rok mali projektanti a realizátori možnosť prísť na bezplatné poldenné školenie na tému Tesnenie protipožiarnych prestupov produktmi Würth.

Protipožiarné školenie firmy WürthPri tejto príležitosti sa v novembri konali školenia vedené našim projektovým špecialistom Varifix, Ing. Romanom Zednikovičom, v sídle firmy (Bratislava), v Žiline a v Košiciach. Záujem bol veľký, potešila nás vysoká účasť. Záujemcovia mohli vidieť praktické ukážky v oblasti protipožiarných prestupov produktmi Würth. Výstupom odborného školenia bolo udelenie oprávnenia na realizáciu protipožiarnych upchávok.

Pre účastníkov bolo školenie veľkým prínosom. Jeden z účastníkov, študent Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Peter Friso na katedre Technológie stavieb, sa s nami rád podelil o svoje poznatky. Vysoko ocenil prístup nášho školiteľa ako aj samotné odborné školenie. „Technologický predpis – protipožiarne prestupy“ je zároveň témou jeho diplomovej práce.

My Vám prinášame jeho postrehy:

Dňa 15.11.2012 som bol Ing. Zednikovičom pozvaný na školenie zamerané na realizáciu protipožiarnych prestupov, ktoré bolo a stále je veľkým prínosom pri písaní mojej DP. Počas štúdia na fakulte sme nemali predmet ktorý by sa zaoberal „protipožiarom“ preto som na školenie prichádzal bez akýchkoľvek vedomostí týkajúcich sa danej problematiky. Naštudované som mal iba prospekty poskytnuté od Ing. Zednikoviča. Školenie hodnotím
z môjho pohľadu ako veľmi odborné, ľahko pochopiteľné a zrozumiteľné. Takisto organizáciu školenia hodnotím pozitívne.

Chcem poďakovať Ing. Zednikovičovi za pozvanie, poskytnuté materiály
a možnosť absolvovať školenie, na ktorom bol školiteľom.