Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V pondelok, 25.03.2019 sa v priestoroch seminárnej miestnosti Katedry architektúry na 22.poschodí SvF STU uskutočnil 0-tý ročník slávnostného odovzdávania CENY A+ za najlepšiu ateliérovú tvorbu v kategóriách Ateliérová tvorba 2, 5, 8, 9, vypracované v zimnom semestri ak. šk. roku 2018/19.

Cieľom založenia takejto „vnútrokatedrovej súťaže“ je podporiť u študentov záujem o ateliérovú torbu, súťaživosť a zvýšenie úrovne študentských prác, kreativity, štúdia súčasných trendov v architektúre, urbanizme i obnove pamiatok.

Katedra architektúry sa rozhodla nominovať tri práce v každej kategórií, udeľovať toto ocenenie najlepšej ateliérovej tvorbe a odmeniť túto prácu - diplomom a vecným darom z nových 3D tlačiarní.

 

Ocenené práce

Cena A+ v kategórií najlepšia ateliérová tvorba 2 - Bytový dom za 2018/19

Pedagóg:          Šimkovičová Vladimíra, Ing.arch., PhD.

Študent:           Peter Dúbravka

Názov práce:     Bytový dom Tomášikova

 

Cena A+ v kategórií najlepšia ateliérová tvorba 5 - Občianske stavby za 2018/19

Pedagóg:           Michal Bogár, Ing.arch.

Študent:            Dominika Húdoková, Bc.

Názov práce:     Memoriál BAŤA Partizánske

 

Cena A+ v kategórií najlepšia ateliérová tvorba 8 - Urbanistická štúdia zóny a verejného priestoru za 2018/19

Pedagóg:             Dušan Mellner, Ing.arch. PhD.

Študent:              Iveta Králová, Bc., Marína Kotiv, Bc.

Názov práce:     Urbanistická štúdia zóny Dúbravka

 

Cena A+ v kategórií najlepšia ateliérová tvorba 9 - Obnova objektov pamiatkovo chránených za 2018/19

Pedagóg:          Jana Gregorová, doc. Ing.arch. PhD.

Študent:           Martina Kalivodová, Bc., Diana Matysová, Bc.

Názov práce:     Balassov palác (Butikový hotel)

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

 

Ing. Matthias Marcel Jean Arnould, doktorand KPS, Stavebná fakulta STU v Bratislave