Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Milé študentky, milí študenti,

kvôli mimoriadnym opatreniam sme už viac ako dva mesiace vo svojich domovoch, ktoré sa zmenili na študijné, ale aj pracovné miesta. Dištančná forma výučby nahradila klasické prednášky, na ktoré sme boli zvyknutí.

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave (FMK UCM) zrealizovala v tejto súvislosti prieskum zameraný na prvé skúsenosti študentov s takouto formou výučby. Aktuálna etapa prieskumu je zameraná na spoznanie skúseností a názorov väčšieho počtu študentov a participuje na nej aj naša fakulta.

Radi by sme preto poznali váš názor na nový spôsob výučby, online vzdelávanie, ale aj na blížiace sa záverečné, či štátne skúšky. Dotazník je anonymný, nie sú v ňom získavané údaje o konkrétnej univerzite/fakulte ani o študijnom programe. Výsledky prieskumu po ich spracovaní zverejníme.

Venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka a zdieľajte s nami vaše skúsenosti.

Dotazník je dostupný na adrese: https://www.survio.com/survey/d/online-vyucovanie

Ďakujeme!

doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.,
prodekanka pre vonkajšie vzťahy, sociálnu starostlivosť o zamestnancov a sociálnu starostlivosť o študentov