Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slávnostným odovzdávaním diplomov sa v uplynulom týždni ukončil prvý ročník Detskej dopravnej univerzity 2014 (DDU), ktorú počas letných prázdnin spoluorganizovali Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave. Cieľom tohto podujatia bolo oboznámiť študentov vo veku od 9 do 15 rokov s problematikou dopravy, dopravnej infraštruktúry a zároveň podnietiť ich záujem o túto problematiku.

Slávnostného aktu na akademickej pôde sa zúčastnili dekan SvF prof. Alojz Kopáčik, odborný garant dopravnej univerzity Ing. Ján Šedivý, predseda Slovenskej cestnej spoločnosti prof. Vladimír Benko, prodekan pre vzťahy s verejnosťou SvF STU, Ing. Jozef Popelka z firmy UNI&Co., a.s. a Ing. Zuzana Fabianová zo Slovenskej cestnej spoločnosti.