Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Prvý zápis do prvého semestra


 Zápis na Stavebnú fakultu majú študenti – prvoročiaci už za sebou. Niektorí z nich sa v uplynulých dňoch presunuli do nového prechodného bydliska s kuframi „naplnenými“ nádejou a odhodlaním, iní adresy meniť nemuseli, no nesú si do nasledujúcich rokov podobnú „batožinu“ plnú očakávaní. Prvé kontakty s novým prostredím, s neznámymi pracovníkmi i učiteľmi, to všetko predpokladá schopnosť pohotovej reakcie, orientácie, či prispôsobenia sa. Už prvé skúškové obdobie môže ukázať kto sa ako na nové tempo adaptoval. Nie vždy je to jednoduché.  Za kvalitného absolventa vysokej školy už nehovorí len získaný diplom, prípadne známky. Čoraz viac zamestnávateľov vyžaduje ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka, plusom je absolvovanie študijného pobytu v zahraničí cez mobilitu Erasmus, vítané sú pracovné stáže v podnikoch v zahraničí , prípadne iná prax. Aby toto všetko študent zvládol nielen v zdraví, ale aj s radosťou , to si vyžaduje pracovitosť a pevné odhodlanie.

Prvoročiaci, nech sa vaše predstavy, túžby i plány naplnia, vedzte však, že vzdelanie je to jediné, čo vám nikdy nikto nevezme. 

 


 

Prvý zápis do prvého semestra Prvý zápis do prvého semestraPrvý zápis do prvého semestra

Prvý zápis do prvého semestra Prvý zápis do prvého semestraPrvý zápis do prvého semestra