Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Od nášho Online DOD 2021 neubehol ani týždeň a naše video, zverejnené na YouTube kanáli SvF malo už viac ako 1 000 zhliadnutí! Je to pre nás potešujúca správa! Je to jeden z triumfov na našej ceste...

Tí, ktorí video ešte nevideli, môžu si ho pozrieť TU:

A ako video vzniklo?

Pod vedením prodekanky Kataríny Gajdošovej sa vytvoril pracovný tím – zástupcov bakalárskych študijných programov, pedagógov, doktorandov, študentov, pracovníčok zo Študijného oddelenia a Oddelenia vzťahov s verejnosťou - ktorého spoločným cieľom bolo vytvoriť program tradičného Dňa otvorených dverí netradičnou online formou.

Po uplynulé roky praktizovaný zámer - adaptácia dizajnu interiéru celej fakulty (študovní, chodieb, vestibulov, výstavného priestoru, ateliérov, auly a pod.) pre komfort návštevníkov zo stredných škôl – sa v čase pretrvávajúcej pandémie zmenil. Spoločný cieľ sme zamerali na rozmanitú ponuku bakalárskych študijných programov, hlavne ich odlišných nuáns v súvislosti s modernizáciou, s digitalizáciou obrazu, s počítačovou grafikou používanou v architektúre, matematike, pri stavbe ciest, mostov, vodohospodárskych stavieb, s upriamením na využitie najmodernejšej technológie 3D skenovania pri terénnom mapovaní krajiny.

   

   

Program Dňa otvorených dverí bol uvedený v troch blokoch. V prvom sa prihovoril pán dekan Stanislav Unčík, ktorý priblížil históriu Stavebnej fakulty STU, vyzdvihol kvalitnú výučbu s perspektívou dobrého uplatnenia na trhu práce a aktuálne zodpovedal na niektoré otázky študentov z priameho chatu. V druhom bloku s pracovným názvom „Čo sa na fakulte môžeš naučiť“, sa široké publikum dozvedelo už podrobnejšie o možnostiach štúdia ako i uplatnenia nadobudnutých vedomostí a skúseností v praxi:

 • Matematika nie sú len rovnice, my ju aplikujeme na život okolo nás
 • Z papiera do priestoru – 3D model z fotografie
 • Aj budovy navrhujeme 3D
 • Na život v budovách ich musia spájať cesty a mosty
 • Navrhnúť a efektívne realizovať – jedine cez BIM
 • Všetky stavby sú súčasťou krajiny – aj tú tvoríme!
 • Bez čoho neprežije mesto ani krajina? Bez vody!

V treťom bloku programu prebehla zaujímavá, inšpiratívna diskusia s ľuďmi, ktorí našu fakultu absolvovali:

 • Monika Pračková, absolventka SvF, senior pre-construction engineer v spol. STRABAG v Londýne,
 • Richard Czikhardt, doktorand, držiteľ vesmírneho Oscara od Európskej vesmírnej agentúry,
 • Jana Frankovská, pedagogička SvF, aktívna aj v praxi,
 • Viktória Tyukosová a Jakub Mydla, doktorandi, študijné programy KKP a VSVH,
 • Hana Vesteg a Michal Dluhý, platforma Študentský radca na SvF a Združenie študentov SvF.

Deň otvorených dverí 2021 bol netradičný... Pretrvávajúca pandémia nového koronavírusu zmenila spôsob prezentácie aj tohto podujatia – z prezenčnej formy do online. Pre nás to v konečnom dôsledku znamenalo – prezentovanie Stavebnej fakulty STU priamo v príbytkoch našich potenciálnych študentov. Veríme, že s mnohými z nich sa stretneme osobne na fakulte.

Text, foto: Mgr. Valéria Kocianová