Prejsť na obsah
Dianie na SvF
 Generálne riaditeľstvo pre podniky a priemysel aktualizovalo brožúru, ktorej hlavným sloganom je „Europe is good for SMEs – SMEs are good for Europe“. Aktualizovaná verzia má názov „Putting SMEs First“. V brožúre môžete nájsť praktické rady: kde môžu malé a stredné podniky (MSP) hľadať pomoc týkajúcu sa grantových schém, duševného vlastníctva, bankových garancií, atď. Ďalej brožúra ponúka praktický návod ako a kde nájsť rýchlu a efektívnu pomoc. Na zdôraznenie dôležitosti MSP pre EÚ Európska komisia nedávno otvorila špeciálne internetové stránky pre MSP , ktoré v súčasnosti existujú v 19 jazykoch.