Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Posledný januárový týždeň tohto roku sa v Tatranskej Lomnici uskutočnila celosvetová výročná konferencia IAESTE - Medzinárodnej asociácie pre výmenu študentov zvyšujúcu ich technické skúsenosti. Na záver, 29. januára 2020, sa v historickej Redute v Spišskej Novej Vsi konal galavečer, počas ktorého bolo Stavebnej fakulte STU Radou IAESTE udelené ocenenie za trvalý prínos pre IAESTE prostredníctvom aktívnej propagácie výmenného programu a poskytovania stáží zahraničným študentom dlhšie než 10 rokov.

IAESTE Award

Ocenenie predstavuje uznanie v mene všetkých členských organizácií združených v IAESTE. Zo Stavebnej fakulty STU sa oň zaslúžila najmä pani doc. Ing. Zora Petráková, PhD. vytrvalým poskytovaním stáží zahraničným študentom. Uznanie však patrí aj študentom reprezentujúcim SvF STU na IAESTE stážach v zahraničných firmách.

Viac o IAESTE je možné sa dozvedieť na www.iaeste.org alebo www.iaeste.sk.

Text: doc. Ing. arch. Dr. techn. Roman Rabenseifer, prodekan pre zahraničné vzťahy