Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Radi by sme vás informovali, že Európska komisia pripravila v rámci komunitárnych fondov na 2014-2020 (mimo štrukturálnych fondov EÚ) vyše 70 mld. eur, z ktorých je minimálne 15 mld. eur určených výhradne pre firmy na vývoj nových technológií, inovácie a rozvoj medzinárodných aktivít prostredníctvom programov Horizont 2020 a COSME.  

V úsilí, čo najviac sa priblížiť firmám, organizujú sa tentokrát regionálne semináre v piatich vybraných krajských mestách SR.Podujatie je určené firmám akejkoľvek veľkosti, začínajúcim podnikateľom a start-upom, výskumným organizáciám, ktoré majú záujem o riešenie výskumu a vývoja v partnerstve s firmami alebo dodávkou pre firmy ako aj mediátorom v oblasti podnikania, výskumu a inovácií.

Účasť na seminári je bezplatná.

Miesto a termín konania seminárov so začiatkom vždy o 9:00:

- Bratislava, 12.11.2013
- Nitra, 22.11.2013
- Žilina, 26.11.2013
- Prešov, 28.11.2013
- Košice, 29.11.2013

Viac informácií, pozvánku, program a bezplatnú registráciu nájdete na stránke: www.een.sk/eu2013

Semináre sú organizované Podpornými štruktúrami 7. rámcového programu v SR a zastúpením Enterprise Europe Network v SR v spolupráci s lokálnymi spoluorganizátormi.