Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež „STU") na návrh dekana Stavebnej fakulty STU, v súlade s článkom 12 bod 5 písm. h) platného Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

udeľuje
rektorské voľno študentom Stavebnej fakulty STU
na deň 05. decembra 2018 od 13.00 hod.

z dôvodu ich účasti na oslavách 80-teho výročia obnovenia technického vysokoškolského vzdelávania na území Slovenska.
Dekan fakulty oboznámi s týmto rozhodnutím rektora študentov a vysokoškolských učiteľov ním riadenej fakulty a zariadi prevádzku tak, aby bola v súlade s oprávnenými záujmami vysokoškolských učiteľov, prípadne ostatných zamestnancov príslušnej súčasti STU.