Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Rendez-vous Pro France AlumniFrancúzsky inštitút na Slovensku, Campus France Slovaquie a France Alumni Slovaquie organizujú sériu podujatí, ktoré majú študentom pomôcť pri výbere budúceho povolania, resp. pri rozhodnutiach o odbornom smerovaní, a ukázať im, do akej miery môžu skúsenosti v zahraničí (najmä z Francúzska) ovplyvniť ich budúcu kariéru

V rámci uvedenej série online podujatí, ktoré sa budú konať v slovenčine, budú mať študenti možnosť rozprávať sa so slovenskými odborníkmi z ich študijného odboru. Pôjde najmä o nasledovné oblasti:

 • Fyzika
 • Architektúra
 • Ekonomika
 • Legislatíva
 • Preklad a tlmočenie
 • Psychológia
 • Stavebné inžinierstvo
 • Medzinárodný obchod
 • Telekomunikácie
 • Vzdelávanie
 • Aplikovaná matematika

Odkazy na udalosť:

Facebook: https://www.facebook.com/CFSlovaquie/posts/2807965319482700

Registrácia: forms.gle/mtJ7aQacVD9G7opN9