Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Technológie virtuálnej reality sa v nasledujúcich rokoch budú využívať v takmer každom odvetví priemyslu. Budú predstavovať nové riešenia, aplikácie a funkcionality rôznych programov aj v stavebníctve.

Vizuálna virtuálna realita je dnes takpovediac jednoduchou otázkou: zakúpenia špeciálnych 3D okuliarov a nainštalovania si správneho softvéru. Vizuálne vnemy nám však pomáhajú iba k lepšej predstave priestoru. Ak však chceme získať informáciu o tom, ako sa v danom interiéri či exteriéri budovy budeme cítiť, potrebujeme k tomu aj zvuk. Z tohto dôvodu je potrebné, aby prebehla najprv akustická simulácia v samostatných špeciálnych softvéroch. Podobné programové vybavenie počítača je však finačne náročné, preto sa zvyčajne pri napodobňovaní fungovania reálneho procesu nevyhneme exportovaniu modelu do iného softvéru.

Renomovaná nemecká univerzita RWTH Aachen (Inštitút technickej akustiky) začiatkom tohto roka venovala Stavebnej fakulte STU v Bratislave 20 licencií softvéru, ktorý sama vyvíja. Jedná sa o najnovší plugin (zásuvný modul) pre softvér Sketch-up, ktorý stavebnému inžinierovi alebo architektovi umožní uskutočniť simuláciu 3D priestoru priamo počas prípravy projektu.

Študenti vďaka pluginu získajú novú zručnosť pri navrhovaní a projektovaní budov a budú môcť nielen nazrieť priamo do 3D modelu budovy, ale si aj vypočuť, ako to vo virtuálnom modeli znie.

RWTH Aachen University alebo Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen je verejná výskumná univerzita so sídlom v Aachene v Severnom Porýní-Vestfálsku v Nemecku. S viac ako 45 000 študentmi, zapísanými do 144 študijných programov, je to najväčšia technická univerzita v Nemecku.

Text, foto: doc. Vojtech Chmelík, Katedra materiálového inžinierstva a fyziky SvF STU, prof. Monika Rychtáriková, KU Leuven v Belgicku