Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Repromócia absolventov po 50. rokoch od ukončenia štúdia na Fakulte inžinierskeho staviteľstva SVŠT – odbor zememeračské inžinierstvo (Stavebná fakulta STU – program geodézia a kartografia) bude 11. júna 2009 (štvrtok) o 11.00 hod na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.