Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Posledného marca sa na SvF STU uskutočnila zlatá promočná slávnosť, ktorej organizátorom bolo vedenie fakulty.

     Stretli sa tu všetci bývalý spolužiaci, ktorí boli čerstvými absolventami našej fakulty pred 50-timi rokmi. Odvtedy uplynulo veľa času a zase sa ocitli na mieste, kde prežili veľa radostí i starostí. Na úvod slávnostné zhromaždenie privítali akademický funkcionári, ktorí predniesli príhovory. Neskôr došlo k samotnému slávnostnému aktu odovzdávania pamätných diplomov. Krásny príhovor plný spomienok a vtipných okamihov predniesla jedna z repromovaných Ing. Gabriela Matušíková. Ako sa táto milá udalosť začala, tak sa aj ukončila fanfárou.

     Všetci prítomní boli ohúrení nielen tým, ako pekne si zaspomínali, ale aj tým, čo všetko sa na fakulte zmenilo. Ale určite to bol pre nich krásny a nezameniteľný deň. Repromócia bola ukončená spoločným slávnostným obedom v reštaurácii.