Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V zasadacej sieni dekanátu Stavebnej fakulty sa 29.mája 2008 konali slávnostné repromócie. 21 absolventov Fakulty inžinierskeho staviteľstva SVŠT v Bratislave z Odboru zememeračské inžinierstvo, ktorí promovali v roku 1958 si prevzali pamätný diplom Slovenskej technickej univerzity, ktorý potvrdzuje ich zlatú promóciu po 50 rokoch.

Slávnostné zhromaždenie viedol promótor doc.Ing.Stanislav Unčík, PhD. Dekan Stavebnej fakulty STU prof. Ing.Alojz Kopáčik, PhD. v svojom príhovore absolventom úprimne zablahoželal, zároveň prítomným priblížil  históriu a súčasnosť SvF STU.

Za zástupcov promovaných predniesol slávnostný príhovor plný spomienok na študentské časy prof. Ing. Ján Melicher, PhD..

Spoločný spev študentskej piesne Gaudeamus igitur už iba umocnil záver slávnostnej  zlatej repromócie po 50 rokoch.