Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 26. novembra 2015 sa konal v priestoroch Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave šachový turnaj O pohár rektora STU. Bola to udalosť o to významnejšia, že od roku 1996 sa na našej univerzite šachový turnaj priamo pod záštitou rektora nekonal.

Hlavným organizátorom a rozhodcom nultého ročníka samostatného turnaja bol Ladislav Šipeky z Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU, ktorý ako skúsený FIDE Arbiter (medzinárodný rozhodcovský šachový titul) dohliadal na hladký priebeh turnaja. Losovanie a administrácia turnaja bola zabezpečovaná softvérom SWIPS tímu študentov z Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU, ktorí sa svojímambicióznym projektomstali absolútnym víťazomTP Cupu 2015.

Turnaja sa zúčastnilo 15 hráčov z rôznych fakúlt a svoje zastúpenie tam mali nielen študenti, ale aj pedagógovia.  Hralo sa systémom Round-robin,u nás známy skôr popisne každý s každým, teda 15 kôl, pričom jeden hráč mal vždy voľno, kým ostatní hrali svoje partie s tempom 2x5 minút. Keďže pri šachu môžu rovnocenne stáť proti sebe mladí – starí alebo ženy - muži, tak aj v tomto turnaji hrali všetci spolu. Zvlášť sa okrem absolútnych víťazov vyhodnocovali len ženy, pretože tých je žiaľ na šachových turnajoch málo. Spomedzi troch žien sa najlepšie so 7 bodmi umiestnila Diana Dzurková z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) STU. Na treťom mieste sa umiestnil s 13 bodmi Roman Hroš z FIIT STU, druhý skončil Matúš Koleňák s 13,5 bodmi zo SvF STU a absolútnym víťazom bez straty bodu skončil Michal Dolňák z FIIT STU. Ocenení získali diplomy a poháre venované rektorátom STU, pričom víťaz získal aj Putovný pohár. Tento pohár s menom víťaza, fakulty a roku konania turnaja poputuje na Fakultu informatiky a informačných technológií, kde zostane kým sa nenájde víťaz ďalších ročníkov z inej fakulty.

Veľká vďaka patrí pánovi prorektorovi doc. Ing. Štefanovi Stankovi, PhD., ktorý podporil a slávnostne otvoril šachový turnaj.   

Hráči si okrem pekných spomienok a nových šachových skúseností odniesli aj spomienkové balíčky venované Stavebnou fakultou STU, ktorá má veľkú zásluhu na uskutočnení Šachového turnaja -O pohár rektora STU v Bratislave.

Zoznam súťažiacich