Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Sanhyga 2021V dňoch 18. – 19. 10. 2021 sa na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch v hoteli Esplanade konal jubilejný 25. ročník  medzinárodnej vedecko-technickej konferencie SANHYGA 2021 Vodovody - Kanalizácia - Plynovody. Konferencia sa mala konať v roku 2020, avšak v dôsledku pandémie sa nemohla realizovať prezenčne a musela sa presunúť až na jeseň roku 2021.

Medzinárodnú konferenciu zdravotnej techniky pripravila Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) v spolupráci s Katedrou TZB SvF STU v BratislaveSlovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI). Na SANHYGE 2021 odznelo prezenčne 24 odborných prednášok z oblasti hygieny a kvality pitnej vody, zásobovania budov vodou, kanalizačných systémov, využitia zrážkovej a sivej vody a tiež prednášky z oblasti technologických zariadení v zdravotnej technike.

  

Konferencie sa zúčastnili prednášatelia zo slovenských a českých univerzít, z Rakúska a tiež reprezentanti renomovaných firiem zaoberajúcich sa realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a zariadení, ako napr. f. Grundfos, Wilo, Hutterer a Lechner, ACO, Pipelife, Schell a Uponor. Účastníci konferencie ocenili vysokú úroveň odborných prednášok a tiež príjemné prostredie a komfort kúpeľného hotela Esplanade, kde sa tento jubilejný 25.ročník konferencie konal.

Každoročne sa na spoločenskom večeri odovzdáva cena SSTP prof. Hrdinu za prínos v oblasti zdravotnej techniky. Oceneným odborníkom za rok 2020 bol Ing. Karol Macháč, projektant pre oblasť zdravotnej techniky, vykurovania aj vzduchotechniky, jeden z prvých absolventov odboru TZB na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, kde ukončil štúdium v roku 1984. Je autorom projektov nielen doma, ale aj v zahraničí, kde určitý čas pôsobil. Medzi známe projekty patria napr. objekt Panorama City 1, Business Centrum Einsteinova a iné. Ing. Karol Macháč dlhoročne spolupracuje s katedrou TZB ako oponent záverečných diplomových prác, poskytuje preddiplomovú prax študentom prvého ročníka TZB vo svojej projekčnej firme. K udelenej cene Ing. Karolovi Macháčovi srdečne blahoželáme.

Za prípravný výbor konferencie SANHYGA 2021

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.,
odborný garant konferencie