Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás pozvať na prvý zo série odborných seminárov NITT SK organizovaných Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pod názvom Duševné vlastníctvo a transfer technológií.

Seminár sa uskutoční 14.11.2012 od 8:30 do 16:00 hod. v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave v rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“. Kompletnú sériu budú tvoriť štyri samostatné semináre organizované s trojmesačným vzájomným odstupom, ktorých cieľom je prostredníctvom vybraných tém priblížiť problematiku duševného vlastníctva a transferu technológií zástupcom slovenskej akademickej obce (od doktorandov až po profesorov).

Účastníci seminárov nadobudnú znalosti z oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva (transferu technológií), konkrétne z čoho tieto procesy pozostávajú, ako sa zabezpečuje ochrana pre rôzne typy predmetov duševného vlastníctva, prečo je potrebné ochranu duševného vlastníctva a jeho následnú komercializáciu vykonávať a aký je ich prínos. Zástupcom akademickej obce poskytnú odborné semináre obraz o tom, ako ich práca a pracovná pozícia súvisí s transferom technológií, akú úlohu v tomto procese zohrávajú oni ako vedeckí pracovníci a čo sa od nich môže v jednotlivých krokoch transferu požadovať.

Viac informácií o podujatí, vrátane POZVÁNKY S PROGRAMOM, je k dispozícii na stránke Národný portál pre transfer technológií – NPTT.

V prípade záujmu o účasť na prvom odbornom seminári NITT SK je potrebné registrovať sa prostredníctvom REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA do 9.11.2012.

V prípade otázok, prosím, kontaktujte organizátorov na adrese jaroslav.noskovic@cvtisr.sk