Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Prezentácia výziev, pravidiel účasti, finančného manažmentu projektov 11.10.2012, Expo Center (Výstavisko Trenčín), pavilón 4

BIC Group s.r.o. v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK Vás pozýva na seminár určený pre podniky, výskumné organizácie, univerzity, ktoré chcú získať finančnú podporu pre nové technologické alebo systémové riešenia prostredníctvom medzinárodnej spolupráce v rámci 7. Rámcového programu EÚ. Momentálne je otvorená posledná výzva končiaceho programovacieho obdobia EÚ. Účastníci seminára získajú praktické informácie o špecifikách prípravy projektov  rámci FP7, o možnostiach zapájania sa do projektových konzorcií ako o finančnom riadení týchto projektov s cieľom podporiť tvorbu nových poznatkov, prenos najnovších postupov a technológií do firemnej praxe ako i podporiť medzinárodnú spoluprácu. Odborným garantom je BIC Group s.r.o., ktorá má praktické skúsenosti z tejto oblasti a je partnerom siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu Enterprise Europe Network na Slovensku.

Registrovaní účastníci budú mať bezplatný vstup do areálu výstaviska s možnosťou následnej obhliadky veľtrhu ELOSYS.

Viac informácií súbor PDF