Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás informovať, že 22. novembra 2012 sa uskutoční v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici bezplatný špecializovaný seminár "Duševné vlastníctvo aktuálne - autorské pirátstvo a falšovanie výrobkov dnes"

Falšovanie  a  autorské  pirátstvo  sú  pre  naše hospodárstvo narastajúcou hrozbou.  V  rokoch 2005 až 2010 sa počet prípadov, keď sa na hraniciach EÚ zaregistroval  tovar  podozrivý  z  porušovania práv duševného vlastníctva, zvýšil  z  26  704  na vyše 80 000. Podľa odhadov stratil európsky hudobný, filmový,  televízny  a softvérový priemysel v dôsledku autorského pirátstva iba  v  roku  2008  10  miliárd  EUR a viac ako 185 tisíc pracovných miest.
Zatiaľ  čo v minulosti sa oblasť porušovania DV sústredila najmä na hudobný a  odevný  priemysel  (luxusné značky), v súčasnosti je falšovanie prítomné takmer  v každej oblasti priemyslu, vrátane farmaceutického, automobilového a  potravinárskeho.  Nekvalitné  náhradné  dielce,  či  nekvalitné  lieky a potraviny  už  nie sú len etickým a morálnym problémom, ale priamou hrozbou ľudských životov...
 
Cieľom  seminára, ktorý je organizovaný v spolupráci so združením ELSA BB a CVTI  SR,  je poukázať na tento znepokojivý jav a spoločne hľadať riešenia, ako  čo  najúčinnejšie  eliminovať  praktiky  falšovateľov,  ktoré  poctivé spoločnosti oberajú o desiatky, ba až stovky miliónov eur.
 
Podrobnejšie informácie tu alebo na www.upv.sk.