Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská akademická informačná agentúra SAIA

Vás pozýva na seminár o štipendijných a grantových možnostiach do zahraničia  určený pre študentov a doktorandov všetkých ročníkov, pedagógov a vyskumných pracovníkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

saia