Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Chcete vedieť, čím je vzdelávanie na STU výnimočné?

  • Aké sú jeho originálne metódy?
  • Akými pozitívnymi príkladmi fakúlt STU, ich učiteľov a študentov sa môžete inšpirovať?

...nielen na tieto otázky vám poskytne odpovede seminár Vzdelávanie na STU výnimočnosti – špecifiká – zaujímavosti, na ktorý si vás dovoľuje pozvať rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Kde? V  Aule D. Ilkoviča na Mýtnej 36 v Bratislave.
Kedy?  V pondelok 12. novembra 2012 (13.00 – 16.00 hod.).
Kto?  Pedagógovia a študenti našich fakúlt/univerzitného ústavu.

Viac v informácií »

Kontakt:
Mgr. Marianna Michelková, útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov,
Rektorát STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1,
e-mail: marianna.michelkova@stuba.sk, tel.: 0917 669 312