Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Seminár je zameraný na práva k duševnému vlastníctvu a zmluvné vzťahy súvisiace s prípravou a realizáciou projektov 7. RP.

http://www.apvv.sk/aktuality/seminar-pravne-aspekty-projektov-7-rp