Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás informovať, že Stredisko patentových informácií PATLIB v Centre VTI SR v 2. polroku 2012 pripravilo sériu seminárov zameraných na potrebu právnej ochrany,  vysvetlenie základných pojmov, formy prihlasovania, finančné náklady, ekonomický prospech chránených produktov, informovanie o dôležitých stránkach s informačnými zdrojmi  o patentoch, úžitkových vzoroch, dizajnoch a ochranných známkach, ako aj praktické ukážky ich vyhľadávania.
Predpokladaná doba trvania každého seminára je  cca 3 hodiny.
Prednášajúcimi budú lektori z Úradu priemyselného vlastníctva SR a zo  strediska PATLIB.

  • 25. október 2012 o 10.00 hod. - 
Ako chrániť svoje nápady
Patenty a úžitkové vzory – čo sú a ako ich získať, patentovanie v zahraničí, obchodné využívanie patentovanej technológie
  • 22. november 2012 o 10.00 hod.
 - Kde nájdeme informačné zdroje o patentoch a úžitkových vzoroch
Národné, európske a medzinárodné databázy
  • 12. december 2012 o 10.00 hod. - Dizajny a ochranné známky
Čo sa nimi chráni. Informačné zdroje


Záujem o účasť na niektorom zo seminárov nahláste na uvedené adresy: patlib@cvtisr.sk, maria.harachova@cvtisr.sk