Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V bratislavskej Inchebe sa v sobotu skončil ďalší ročník veľtrhu stavebníctva CONECO a RACIOENERGIA 2014. Ten tohtoročný bol netradične o jeden deň kratší. Či to bolo v jeho prospech alebo neprospech, na túto otázku nám odpovedia štatistické údaje organizátora podujatia. My už teraz vieme, že pre samotnú Stavebnú fakultu, zaradenú do skupiny dvadsiatich odborných garantov, znamenala tohtoročná účasť na veľtrhu nielen aktívnu, ale čo je chvályhodné aj pozitívnu bilanciu.

Akreditácia našej alma mater na tomto verejnom fóre znamenala pre Stavebnú fakultu spolu podieľanie sa na organizovaní  - stretnutí, seminárov, prednášok a konferencií spolu s MD VRR SR, s MŠVVaŠ SR, so ZSPS ako aj so SKSI počas konania veľtrhu.

 

 

Zámerom konkretizovaného programu bolo osloviť nielen špecificky odborne zamerané skupiny ľudí, ale taktiež aj študentov, resp. širokú verejnosť - Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva -panelová diskusia projektových prác (Benko), Partnerský deň ZSPS (Kopáčik, Benko, Makýš), Stretnutie s riaditeľmi SOŠ so zameraním na stavebníctvo z celého Slovenska (Kopáčik, Benko), odborný seminár Projektový manažment v stavebníctve (Benko), Konzultačno-informačné centrum (situované pri stánku SvF) - program Stavebnej fakulty (Paulík, Baláž, Vanc, Szántová, Bezák, Ondrovič,) a prezentácia študentov SvF v Salóne architektov (50 posterov+7 modelov), ktorí uspeli aj v medzinárodnej súťaži (Rešutík, Vargic).

 

 

 

Je nutné podotknúť, že veľký záujem študentov zo stredných odborných škôl ako i gymnázií (účasť pozvanej III.B, najlepšej triedy z Gymnázia Vráble, triednej profesorky Kreškócziovej) o program Stavebnej fakulty na stavbárskom veľtrhu CONECO môže perspektívne podnietiť vzájomnú spoluprácu, symbiózu, ktorá môže byť prospešná pre obe strany. Je však nevyhnutné na nej intenzívne pracovať...

  

 

Záverom, v mene prodekana Vladimíra Benka ďakujeme kolegom z dekanátu, z katedier, doktorandom, študentom, hosteskám, fotografistovi a kameramanovi, ktorí sa vo veľkej miere spolu podieľali na úspešnom reprezentovaní Stavebnej fakulty STU v Bratislave na medzinárodnom veľtrhu CONECO 2014!