Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Až 968 riadne zapísaných študentov do prvého ročníka bakalárskeho štúdia všetkých študijných programov na Stavebnej fakulte STU sa zúčastnilo slávnostnej imatrikulácie, ktorá sa konala dňa 22.9.2009 v Aule akademika Štefana Bellu. Zložením slávnostného imatrikulačného sľubu sa tak všetci študenti začlenili do akademickej obce so všetkými právami i povinnosťami.