Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vyhodnotenie súťaže pre študentov prvého ročníka

Už tradične naša fakulta spája skladanie akademického sľubu poslucháčov prvého ročníka s vyhodnotením ankety, do ktorej sa budúci študenti Stavebnej fakulty STU mohli zapojiť prostredníctvom emailovej pošty. Žrebovanie určilo desať majiteľov nielen USB-kľúčov s nahratou študijnou literatúrou, ale aj tričiek s vyšitým logom svojej budúcej alma mater.

Výhercom blahoželáme a všetkým spoločne prajeme veľa úspešných počinov v štúdiu.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka

Slávnostná imatrikulácia

V pondelok 18. septembra 2017 zložením slávnostného imatrikulačného sľubu sa riadne zapísaní študenti prvého roka bakalárskeho štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave začlenili do akademickej obce so všetkými právami a povinnosťami. Týmto slávnostným aktom sa zároveň začal nový akademický rok 2017/2018 pre všetkých študentov fakulty.

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka