Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V pondelok 17. septembra 2018 zložením slávnostného imatrikulačného sľubu sa riadne zapísaní študenti prvého roka bakalárskeho štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave začlenili do akademickej obce so všetkými právami a povinnosťami. Týmto slávnostným aktom sa zároveň začal nový akademický rok 2018/2019 pre všetkých študentov fakulty.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Text: Mgr.Valéria Kocianová, foto: Ing. Ivan Pokrývka