Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Zložením slávnostného imatrikulačného sľubu sa 839 riadne zapísaných študentov prvého roku bakalárskeho štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave začlenilo do akademickej obce so všetkými právami a povinnosťami. Zároveň sa týmto slávnostným aktom začal nový akademický rok 2011/2012 pre všetkých študentov.

Imatrikulačný sľub:
Sľubujem pred Vami, Vaša Spektabilita, že v tejto slávnostnej chvíli preberám na seba čestné záväzky a povinnosti študenta Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a člena jej akademickej obce. Vedome sa staviam do radu tých, ktorí vynakladajú všetky svoje sily a schopnosti v záujme rozvoja a pokroku našej spoločnosti. Zaväzujem sa konať vždy tak, aby som ďalej šíril dobré meno fakulty Slovenskej technickej univerzity a mladého pokolenia, ku ktorému patrím. Chcem usilovne študovať a využiť všetky možnosti, aby som sa po skončení štúdia stal odborne a spoločensky užitočným."