Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Zložením slávnostného imatrikulačného sľubu sa dnes 710 riadne zapísaných študentov do prvého roka bakalárskeho štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave začlenilo do akademickej obce so všetkými právami a povinnosťami. Týmto slávnostným aktom sa zároveň začal nový akademický rok 2019/2020 pre všetkých študentov fakulty.

    

  

Text, foto: Mgr. Valéria Kocianová