Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Až 85 inžinierov, vynikajúcich staviteľov, absolventov Fakulty stavebného a zememeračského inžinierstva  si z príležitosti slávnostnej polstoročnice od promócie, ktorá sa konala v roku 1958 - prevzalo pamätné diplomy Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, potvrdzujúce ich 50-ročnú úspešnú prácu - zlatú promóciu v odbore stavebníctvo.

Príhovory - prorektora  prof. Ing.arch. Maroša Finku, PhD., dekana SvF prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. a Ing. Pavla Rakovského za absolventov, boli plné milých spomienok na študentské roky. Záverečný spev študentskej piesne Gaudeamus igitur umocnil slávnostnú atmosféru tohto jedinečného stretnutia.