Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Z príležitosti slávnostnej polstoročnice od svojej promócie si inžinieri, absolventi, ktorí študovali v rokoch 1957 - 1962 Odbor zememeračské inžinierstvo na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej - prevzali z rúk dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. pamätné diplomy potvrdzujúce ich 50-ročnú úspešnú prácu vo svojom odbore, ako aj za šírenie dobrého mena svojej alma mater.

Promočný zbor v zložení - Jeho Spektabilita prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Jeho Honorabilita doc. Ing. Peter Makýš, PhD. a promótor akademickej slávnosti Jeho Honorabilita doc. Ing. Vladimír Benko, PhD. - vytvoril príjemnú, dôstojnú atmosféru tomuto výnimočnému podujatiu.