Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Spoločným leitmotívom akademickej slávnosti absolventov Zlatej promócie, ktorá sa konala v piatok 3.6.2011 v Aule akademika Bellu na SvF STU v Bratislave, bola nepochybne - vďačnosť.

Vďačnosť vo všetkých svojich podobách či paralelách - vďačnosť adresovaná všetkým pedagógom „ ich alma mater" za získané vedomosti, vďačnosť za trpezlivosť vyučujúcich pri explikovaní, vďačnosť snúbená s uspokojením z vykonanej tvorivej práce - jednej generácie stavebných inžinierov, vďačnosť ako prejav pocitu uznania a úcty - vďačný úsmev, vďačný pohľad, vľúdne slovo, podanie ruky...

75 inžinierov - absolventov Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave promovaných 13. júna 1961 - si z príležitosti slávnostnej polstoročnice od svojej promócie prevzalo pamätné diplomy Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, potvrdzujúce ich 50-ročnú úspešnú prácu vo svojom odbore.

Tým, ktorých životná púť sa skončila skôr ako si mohli prevziať pamätné diplomy, udelil dekan  SvF  STU v Bratislave prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Pamätný diplom in memoriam.