Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Nielen sprievodná výstava, ale hlavne slávnostné kolokvium venované 100. narodeninám Dr.h.c. prof. Ing. Dr.techn. Petra Danišoviča umocnili jedinú myšlienku piatkového stretnutia - pripomenúť si 100-ročný príbeh dobrého,skromného človeka a oceniť jeho plodnú činnosť pedagogickú, vedeckú i technicko-odbornú  v odbore vodného hospodárstva a vodných stavieb na Slovensku.

Dňa 1.júna 2007 v aule D.Ilkoviča pri príležitosti stých narodenín si prof. P.Danišovič prevzal najvyššie rezortné vyznamenanie MŠ SR Veľkú medailu svätého Gorazda a Medailu STU. Ocenenia oslávencovi odovzdali v zastúpení ministra školstva SR prof.Ing.Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ sekcie VŠ MŠ SR a prof.Ing.František Janíček, PhD., prorektor STU.