Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 25. októbra 2012 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie  7. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia BAKALAR 2012 v sídle jej organizátora  Stavebnej fakulty STU v Bratislave za osobnej účasti jej dekana prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD., prezidentky Združenia ABF Slovakia Ing. Márii Brichtovej, dekanky Fakulty architektúry STU v Ba doc. Ing. arch. Ľubici Vitkovej, PhD.,  dekana Stavebnej fakulty TU v Košiciach doc. Ing. Vincenta Kvočáka, PhD., prodekana Stavebnej fakulty ŽU v Žiline doc. Ing. Pavla Ďuricu, PhD., viceprezidenta Spolku architektov Slovenska prof. Ing. arch. Akad. arch. Štefana Šlachtu, PhD., riaditeľa komunikácie PSS, a. s. Ing. Miloša Blanárika, zástupcu hlavného sponzora Ceny, ako aj ďalších hostí – zástupcov spoluziaďovateľov Ceny, predsedov odbornej poroty a akademickej obce.

Každú odbornou porotou ocenenú záverečnú bakalársku prácu  vo všetkých štyroch sekciách  verejne prezentovali jej autori – obrazom i textom. Po skončení bola vernisáž výstavy všetkých prihlásených bakalárskych prác, vrátane poukázania na získané ceny vo výstavných priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Výstava Ceny Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2012 potrvá do  9. 11. 2012.

Výsledky súbor PDF