Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 22. novembra 2010 o 11.00 hod. vo vestibule Stavebnej fakulty STU na Radlinského ulici v Bratislave sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej budovy Stavebnej fakulty. Za prítomnosti dekana fakulty Alojza Kopáčika sa ho zúčastnili viacerí vzácni hostia: manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová, rektor Slovenskej Technickej Univerzity (STU) v Bratislave Vladimír Báleš, štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek, starosta Mestskej časti Bratislava - Staré mesto Andrej Petrek a generálny riaditeľ stavebnej spoločnosti Ingsteel Anton Bezák, ako aj ďalší predstavitelia akademickej obce a slovenských stavebných firiem.

Rečníci sa vo svojich príhovoroch s uznaním vyjadrili o tom, že takýto finančne náročný projekt rekonštrukcie sa realizoval za vlastné zdroje STU a fakulty.
Ocenili aj skutočnosť, že z hľadiska energetických úspor sa očakáva výrazné zníženie spotreby tepla pri riadnej prevádzke budovy.
Nakoniec všetci zhodne vyzdvihli najmä skutočnosť, že táto impozantná rekonštrukcia prebehla v najvhodnejšom období, teda mimo vykurovacej sezóny, počas prevádzky a neprerušeného riadneho chodu fakulty a bez časového oneskorenia. Vďaka tomu už väčšiu časť tohto školského roka prežívajú zamestnanci a študenti fakulty v jej vynovenom šate.