Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Milé študentky, milí študenti, vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka ceny A+ 2022 v kategóriách Ateliérová tvorba 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.

Cena A+ sa každoročne udeľuje za najlepšiu študentskú prácu v každej z kategórií za celý kalendárny rok a jej cieľom je dlhodobo zvyšovať kvalitu prác na fakulte. Tento rok po prvýkrát práce hodnotila externá hodnotiaca porota v tomto zložení:

  • doc. Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
  • Ing. arch. Katarína Viskupičová
  • prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
  • Ing. arch. Peter Lényi
  • Ing. arch. Pavol Pokorný

Slávnostné odovzdávanie bude sprevádzať prezentácia všetkých nominovaných a víťazných prác spolu s komentárom poroty. Ako býva zvykom, môžete sa tešiť na hostí z radov vedenia fakulty, katedry, hodnotiacej poroty a združenia študentov.

Odkaz na udalosť na Facebooku: https://fb.me/e/1Ul3weLik

Tešíme sa na Vašu účasť!

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD., vedúca Katedry architektúry SvF

Slávnostné odovzdávanie ceny A+