Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Do celoštátnej súťaže bakalárskych prác Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2019 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2019 prihlásilo päť fakúlt z troch vysokých škôl na Slovensku celkovo 32 bakalárskych prác (z toho 10 prác z našej fakulty), ktoré boli odbornou komisiou hodnotené v štyroch sekciách. V stredu 22. januára 2020 sa na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení už 14. ročníka tejto, medzi študentmi technických fakúlt, príťažlivej súťaže.

   

   

Ocenení študenti verejne prezentovali svoje bakalárske práce, približovali porote a odbornej verejnosti svoj prístup - spôsob uvažovania pri hľadaní najvhodnejšieho riešenia. Súčasťou podujatia bola aj vernisáž výstavy všetkých prihlásených bakalárskych prác, pričom ocenení autori mali možnosť vysvetliť svoje názory priamo na mieste činu – pred aktuálnym posterom.

Študenti našej fakulty, možno už povedať, že podľa očakávania, potvrdili, ba azda aj o trošku umocnili svoje odborné vedomosti a tvorivé schopnosti. A výsledok? Z dvanástich (12) možných „medailových“ umiestnení získali 7!

Veľmi si to ceníme a držíme palce v ďalšom štúdiu!

OCENENIA:

Sekcia I: Architektúra a urbanizmus

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2019 
1. miesto
Názov práce: Multifunkčná telocvičňa
Autor: Bc. Veronika Slaničanová
Vedúci práce: Hosť. Prof. Ing. arch. Andrej Alexy
Vysoká škola: Fakulta architektúry STU Bratislava

2. miesto
Názov práce: Vyhliadková veža Piešťany
Autor: Bc. Tatiana Santová
Vedúci práce: Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Vysoká škola: Stavebná fakulta STU Bratislava

3. miesto
Názov práce: Vyhliadková veža, Piešťany
Autor: Bc. Martina Rajťuková
Vedúci práce: Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Vysoká škola: Stavebná fakulta STU Bratislava

 

Sekcia II: Pozemné stavby

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2019 
1. miesto
Názov práce: Bytový dom
Autor: Bc. Ján Pecka
Vedúci práce: Ing. Boris Vavrovič, PhD
Vysoká škola: Stavebná fakulta STU Bratislava

2. miesto
Názov práce: Bytový dom
Autor: Bc. Dominika Zorvanová
Vedúci práce: Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Vysoká škola: Stavebná fakulta STU Bratislava

3. miesto
Názov práce: Rodinný dom so stolárskou dielňou
Autor: Bc. Petra Palkovičová
Vedúci práce: Ing. Veronika Merjavá
Vysoká škola: Stavebná fakulta TU Košice

 

Sekcia III: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2019 
1. miesto
Názov práce: Kollárovo námestie, verejný priestor
Autor: Bc. Bohdan Hollý
Vedúci práce: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Vysoká škola: Fakulta architektúry STU Bratislava

2. miesto
Názov práce: Návrh nástupišťa železničnej stanice v Žiline
Autor: Bc. Miriam Chovanová
Vedúci práce: Doc. Ing. Peter Koteš, PhD.
Vysoká škola: Stavebná fakulta ŽU Žilina

3. miesto
Názov práce: Správanie členeného stĺpa z tenkostenných za studena tvarovaných C-profilov
Autor: Bc. Nikolas Horňák

Vedúci práce: Prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
Vysoká škola: Stavebná fakulta STU Bratislava

 

Sekcia IV: Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2019  
1. miesto
Názov práce: Posúdenie vplyvu odlesnenia na odtokové procesy v horských povodiach
Autor: Bc. Anna Liová
Vedúci práce: Prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
Vysoká škola: Stavebná fakulta STU Bratislava

2. miesto
Názov práce: Hodnotenie vlastnosti dnových sedimentov v povodiach východného Slovenska
Autor: Bc. Tomáš Kučeravý
Vedúci práce: Ing. Eva Singovszká, PhD.
Vysoká škola: Stavebná fakulta TU Košice

3. miesto
Názov práce: Vodohospodárske riešenie závlahovej nádrže
Autor: Bc. Barbora Považanová
Vedúci práce: Prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
Vysoká škola: Stavebná fakulta STU Bratislava

Text: Jozef Urbánek, foto: Združenie ABF Slovakia a Jozef Kuráň