Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Koncom minulého roku sa konalo slávnostné odovzdávanie Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2010/2011v bratislavskom sídle jedného z jej zriaďovateľov Slovenskej komory stavebných inžinierov. Jedno z troch Čestných uznaní získal aj náš absolvent Ing. Martin Kohút za diplomovú prácu s názvom Návrh protipovodňových opatrení vybraného územia (vedúca DP: Doc. Ing. Kamila Hlavčová, PhD., Katedra vodného hospodárstva krajiny). Blahoželáme!

Viac subor PDF